ดาวอินเทอร์เน็ต, ธุรกิจ

โมฆะ

Nav Bhatia มูลค่าสุทธิ, เงินเดือน, ภรรยา, งาน, ลูกสาว ( Raptors Superfan Age)

Nav Bhatia มูลค่าสุทธิ, เงินเดือน, ภรรยา, งาน, ลูกสาว ( Raptors Superfan Age) มูลค่าสุทธิของ Nav Bhatia จะอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ในขณะที่เงินเดือนยังไม่ได้รับการเปิดเผย