พ่อแม่ของ Marshawn Lynch: Mother Delisa Lynch และ Father Maurice Sapp 2019

พ่อแม่ของ Marshawn Lynch: Mother Delisa Lynch และ Father Maurice Sapp พ่อ Marshawn Lynch, เงินเดือนแม่ มูลค่าสุทธิ, แฟนภรรยา ส่วนสูง น้ำหนัก ข้อเท็จจริงที่แต่งงานแล้ว:

นักแสดง นักกีฬา บุคลิกทีวี

โมฆะ